ULUSAL GIDA OTORİTELERİ ve farklı ülke uygulamaları

ULUSAL GIDA OTORİTELERİ ve farklı ülke uygulamaları

04.09.2015 | Aktif Sağlıklı Yaşam| | Henüz yorum yazılmamış

Günümüzde her türlü bilgiye ulaşmak çok kolay. İnternet sayfaları, bloglar, forumlar ve sosyal paylaşım ağları elimizin altında. Zor olansa doğru bilgiye ulaşmak ya da ulaşılan bilginin doğruluğundan emin olmak. Birbiriyle çelişen bilgiler, istatistikler, rakamlar... Peki ama bunlardan hangisi doğru?

 

Aktif sağlıklı yaşam için kilit konulardan biri de sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenmek için hangi gıda maddelerinden uzak durmalıyız? Hangilerini tüketmeliyiz? Hangi sıklıkta ve hangi miktarda tüketmeliyiz? Sağlık problemi olan kişiler için durum nasıl? Hangi sağlık sorunu karşısında, hangi gıda maddelerinin tüketilmemesi gerekir? Gebelikte tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken gıda maddeleri nelerdir?

 

Açıkça görülüyor ki konu sağlık olunca doğru bilgiye ulaşmak bir zorunluluk. Bu soruların yanıtlarına günümüz bilgi kaynakları aracılığıyla, oldukça kısa bir sürede ulaşmak mümkün. Ancak ulaştığımız kaynağın doğruluğundan nasıl emin olunabilir? Sorularımızı kimlere sormalıyız? Hekimlere mi, akademisyenlere mi, diyetisyenlere mi, ilgili kamu kurumlarına mı yoksa gıda endüstrisi aktörlerine mi? Alacağımız yanıtlar bilimsel verilere dayanmalı, değişkenlik göstermemeli; kaynaklar tarafsız olmalı, kamu yararı gözetmeli.

 

O halde bu sorulara en doğru yanıt verecek yapı, farklı uzmanlıklara ve bakış açılarına sahip, farklı kesimlerden kişilerden oluşan ve fikir birliklerini tek ağızdan aktaran bir otorite. Kısacası ulusal bir gıda otoritesi.

 

Her konuda bilgiye anında ulaşmanın mümkün olduğu günümüz dünyasında, gıdada bilgi kirliliğini önlemek amacıyla geliştirilmiş farklı ülke uygulamalarını sizler için inceledik. Gelin bu konuda farklı ülkelerde uygulanan farklı modellere hep birlikte göz atalım:

 

     Filipinler Ulusal Gıda Kurumu (National Food Authority Philippines)

   1972’de, özellikle pirinç üretiminin ve pazarının gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuş olan kurum, Filipinler Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak çalışıyor ve beş kişilik bir yönetim komitesi tarafından yönetiliyor.

   Afetlerde bölgelerinde üretilen tahıl ürünlerinin güvenliğini sağlamak, tahıl ürünleri arzını ve taban fiyatlarını dengelemek, tahıl ürünlerine ilişkin stok yönetimi yapmak ve bu ürünler için yasama ve yürütme faaliyetlerini yerine getirmek kurumun temel amaçları arasında yer alıyor.

www.nfa.gov.ph

 

 

Yeni Güney Galler Gıda Kurumu (New South Wales Food Authority)
   Avustralya’nın güneydoğusunda yer alan Yeni Güney Galler Eyaleti’nde faaliyet gösteren kurum, 2004 yılında kapsamlı bir gıda regülasyonunu hayata geçirmek için kurulmuş. Temel Endüstriler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve beş üyenin oluşturduğu bir kurul tarafından yönetilen kurumun amacı, üretimden satış noktasına kadar tüm adımlarda gıda maddelerinin güvenliğini ve doğru etiketlemeyle, tüketicilerin gıda maddeleri hakkında doğru bilgilendirilmesini sağlamak. Bunun yanı sıra gıda maddelerine ilişkin tek bilgilendirme merkezi olarak endüstriyi, kamu kurumlarını ve tüketicileri bilgilendirmek. Etiketleme ve reklamlara ilişkin kanun hükümlerini oluşturmak ve bu alanlarda denetlemeler yapmak da Yeni Güney Galler Gıda Kurumu’nun amaçları arasında yer alıyor. http://www.foodauthority.nsw. gov.au/
 
 
Kanada Gıda Denetim Kurumu (The Canadian Food Inspection Agency)
   1997 yılında gıda ürünlerine ilişkin denetimlerin yürütülmesi amacıyla kurulan kurum, Kanada Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışıyor ve çeşitli komisyonların katılımıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Kurumun faaliyet alanını aşağıdaki maddelerle özetlemek mümkün.
 
• Gıda maddelerinin üretimden, satış noktasına kadar tüm adımlarda güvenliğini sağlamak.
• Gıda maddelerinin doğru etiketlenmesi yoluyla, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak.
• Gıda maddelerine ilişkin tek bilgilendirme merkezi olarak endüstriyi, kamu kurumlarını ve tüketicileri bilgilendirmek.
• Gıda maddelerinin etiketlenmesine ve reklamlarına ilişkin kanun hükümlerini oluşturmak.
• Gıda maddelerine ilişkin etiketleme uygulamalarını ve reklamları denetlemek.
• Gıda maddelerinin üretildiği ve işlendiği tesisleri ve gıda maddelerinin test sürecini denetlemek.
• Hayvancılık ve tarım alanlarında ülke kaynaklarını korumak ve gerekli kanun hükümlerini oluşturmak.
http://www.inspection. gc.ca/eng/
 
 
 
Amerika Ulusal Gıda Güvenliği Merkezi (Institute For Safety And Health)
   Merkez Tarım Bakanlığı’na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Hizmetleri, Gıda ve İlaç Yönetimi, Hastalık Önleme ve Kontrol gibi ilgili kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak çalışan, gıda güvenliğine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan portaldır.
www.foodsafety.gov
 
 
     Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu (European Food Safety Authority)
   2002 yılında gıda güvenliğine ilişkin bilimsel danışmanlık vermek amacıyla kurulmuş olan kurum, Avrupa Birliği’ne bağlı olarak çalışıyor ve on beş üyeden oluşuyor. Kurumun faaliyet alanları şu şekilde özetlenebilir:
 
• Gıda güvenliğine ilişkin var olan ve potansiyel risklerle ilgili bilgilendirme merkezi olarak çalışmak.
• Avrupa Birliği ülkelerinde karar verici konumda bulunan kişilere ve ilgili kurumlara gıda güvenliği, beslenme, hayvan sağlığı, gıda ve hayvancılık üretim ve işleme tesislerinin güvenliği konularında bilimsel danışmanlık vermek.
• Biyolojik tehlikelere, potansiyel risklere ve gıda tüketimine ilişkin verileri izlemek ve analiz etmek.
• İlgili kurum, kuruluş ve kişilerle şeffaflık ilkesine dayalı olarak iletişimi sürdürmek ve Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Sistemi’ne duyulan güveni sağlamlaştırmak.
http://www.efsa.europa.eu/
 
 
Norveç Gıda Denetim Kurumu (Norwegian Food Safety Authority)
   2003 yılında gıda maddeleri ve içme suyunun güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulmuş olan kurum, Norveç Gıda ve Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kurumun faaliyet alanları şöyle tanımlanıyor:
 
• Güvenli gıda ve içme suyu sağlama konusunda çalışmalar yürütmek, kanun hükümleri oluşturmak ve denetimlerde bulunmak.
• Etik olarak kabul edilebilir hayvancılık ve balıkçılık yapılmasını sağlamak, denetimlerde bulunmak.
• Gıda maddelerine ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek.
• Gıda maddelerine ilişkin ticaretin kaliteli, dürüst üretim ve adil ticaret ilkelerine uygun yapılmasını sağlamak ve denetimlerde bulunmak.
http://www.mattilsynet.no/ language/english/
 
 
 
     İrlanda Gıda Denetim Kurumu (The Food Safety Authority Of Ireland)
   1998 yılında gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan ve İrlanda Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren kurum, 10 üyeden ve bağımsız bilimsel kurullardan oluşmakta. Kurumun faaliyet alanı şu şekilde özetlenebilir:
 
• Ülkede üretilen, dağıtılan ve pazarlanan gıda maddelerinin gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun olmasını sağlamak.
• Kamuoyunun gıda maddelerine ilişkin doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak.
• Gıda maddelerinin yasal zorunluluklara uygun şekilde üretilmesini, işlenmesini ve satışa sunulmasını sağlamak.
• Gıda maddelerinin doğru etiketlenmesini sağlamak.
• Karar vericilere, endüstriye ve tüketicilere bilimsel danışmanlık vermek.
• Gıda endüstrisi ile birlikte çalışarak, gıda güvenliği konusunda geliştirmeler yapmak.
https://www.fsai.ie/

 

İngiltere Gıda Standartları Kurumu (Food Standarts Agency)
   Bakanlıklara bağlı olmaksızın bağımsız olarak faaliyet gösteren kuruma, farklı meslek dallarından uzmanlar üye. Üyeler Sağlık Bakanlığı tarafından öneriliyor. Kurum, faaliyet alanlarını şu şekilde tanımlıyor:
 
• Ülkede üretilen, dağıtılan ve pazarlanan gıda maddelerinin gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun olmasını sağlamak.
• Kamuoyunun gıda maddelerine ilişkin doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak.
• Gıda maddelerinin yasal zorunluluklara uygun şekilde üretilmesini, işlenmesini ve satışa sunulmasını sağlamak.
• Gıda maddelerinin doğru etiketlenmesini sağlamak.
• Gıda maddeleri üzerinde yer alan etiketlere ilişkin kamuoyu farkındalığını ve okuryazarlığını artırmak.
• Alerjik reaksiyonlara ilişkin bilgilerin etiketler üzerinde yer almasını sağlamak.
http://www.food.gov.uk/

Diğer Yazılar

Henüz yorum yazılmamış

Yorum yaz

Email adresiniz paylaşılmayacaktır

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>Yukarı Çık