İNGİLTERE’DE AİLE HEKİMLİĞİ VE GENEL PRATİSYENLİK KLİNİKLERİ

İNGİLTERE’DE AİLE HEKİMLİĞİ VE GENEL PRATİSYENLİK KLİNİKLERİ

14.08.2015 | Aile Hekimliği| | Henüz yorum yazılmamış

İngiltere, aile hekimliği sisteminin en başarılı uygulamalarından birinin yürütüldüğü ülke olma özelliği taşıyor. İngiltere’de aile hekimliği ya da buradaki adıyla genel pratisyenlik sisteminin temelleri oldukça eskiye dayanıyor ve genel pratisyen hekimler ülkedeki sağlık sisteminin temel taşları olarak konumlandırılıyor.

 
Nasıl bir uygulama?
İngiltere’de oldukça esnek bir genel pratisyenlik uygulaması var. Ülke genelinde 50 binin üzerinde genel pratisyen hekim görev yapıyor. Bu hekim grubunun büyük çoğunluğu 4-5 hekimin birlikte çalıştığı genel pratisyenlik kliniklerinde görev yaparken, yaklaşık %10’u hastanelerde çalışıyor. Genel pratisyenlik kliniklerinin çalışma şekilleri, verdikleri hizmetler, çalışma saatleri kliniği yöneten genel pratisyen hekimler tarafından belirleniyor ve her birinin sistemi farklılık gösteriyor. İngiltere’de farklı branşlarda uzmanlaşmış hekimlerin, gerekli eğitim ve prosedürleri tamamladıktan sonra genel pratisyenlik kliniklerinde çalışması oldukça sık rastlanılan bir durum. Cerrahi dalında uzmanlaşmış hekimlerin çalıştıkları kliniklerde ufak cerrahi girişimler yapılması ya da dahiliye dalında uzmanlaşmış hekimlerin görev yaptıkları kliniklerde diyabet tedavisinin uygulanması bu nedenle mümkün.

İngiltere’de aile hekimliğinin gelişimi (1601-1952)

1601

İlk genel pratisyenlik uygulaması

1844

Ulusal Genel Pratisyenlik Kurumu’nun yapılanmaya başlaması

1948

Ulusal Sağlık Servisi’nin oluşturulması. Genel pratisyenlik kliniklerinin, tüm nüfusun gerekli sağlık hizmetlerine ulaşmasıve hastane servislerinden yararlanmasıiçin ilk durak haline dönüştürülmesi.

1950

Dünyanın en eski ve tanınmışTıp Dergisi The Lancet’in, Avustralyalıbir hekimin gerçekleştirdiği anket çalışmalarına dayanan raporu yayınlaması.

Düşük yaşam standartlarından ve uzun çalışma saatlerinden muzdarip genel pratisyenlerin sağlık sistemi için tehlike oluşturabileceğinin ortaya konması.

1952

Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji’nin kurulması. Genel pratisyen hekimlerin çalışma standartları, eğitim ve araştırma konusunda akademik bir yapı tarafından desteklenmesi.

 
 
Genel pratisyen olmak için izlenmesi gereken yol
Türkiye’deki uygulamadan farklı olarak İngiltere’de tıp fakültesini bitirdikten sonra genel pratisyen hekim olarak çalışmaya başlamak mümkün değil. İki yıl süreyle bir hastanede farklı branşlarda asistan statüsünde çalışmak, genel pratisyen hekimliğe giden ilk adım. Bu iki yıllık süreyi, üç yıllık genel pratisyenlik rotasyonu izliyor. Rotasyon süresince acil, dahiliye, jinekoloji, çocuk hastalıkları ve psikiyatri gibi dallarda eğitim almak gerekiyor. Rotasyon süresinin tamamlanmasının ardından genel pratisyen hekim adayının bir yıllık süre boyunca bir genel pratisyenlik kliniğinde çalışması bekleniyor. Bu çalışma süresi, adayın klinik yönetimine ilişkin tecrübe kazanması açısından oldukça önemli. İngiltere’de genel pratisyenlik uygulaması daha önce de sözünü ettiğimiz gibi oldukça esnek. Farklı branşlarda uzmanlaşmış hekimler, eksik dallarda eğitimlerini tamamladıktan ve bir yıl boyunca bir genel pratisyenlik kliniğinde çalıştıktan sonra sınava girerek genel pratisyen hekim olabiliyorlar. Ancak yazılı, sözlü ve hasta başında gerçekleştirilen üç basamaklı sınav uygulamasını geçmek hiç de kolay değil. 
 
Genel pratisyen hekimlerin görev tanımı 
• Kayıtlı nüfusa, koruyucu sağlık hizmetleriyle birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek. 
• Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı nüfusa rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetlerle ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek. 
• Sağlık hizmetlerine ulaşamayan nüfusa ev ziyaretleriyle koruyucu sağlık hizmetleriyle birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek. 
• Kayıtlı nüfusun yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapmak. 
• Genel pratisyenlik klinikleri şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek. İkinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak. 
• Genel pratisyenlik kliniklerini yönetmek. 
• Düzenlenmesi gereken her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve benzeri belgeleri düzenlemek. 
• Genel pratisyen hekim adaylarına eğitim vermek. 
 
Genel pratisyenlik kliniklerinin çalışma sistemi
Genel pratisyenlik kliniklerinin çalışma prensipleri, klinikte görev yapmakta olan hekimler tarafından belirleniyor ve bu prensipler klinikler arasında farklılıklar gösterebiliyor. Klinikler genellikle 20.30-18.30 arasında hizmet veriyor, ancak hekimlerin kararı doğrultusunda akşam 20.00’ye kadar açık olan ve/veya cumartesi günleri de hizmet veren kliniklere sıkça rastlanıyor. Genel pratisyenlik klinikleri, kayıtlı nüfusa bağlı olarak gelir elde ettikleri gibi gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden de ilave gelir sağlayabiliyorlar.
 
Randevu sistemiyle hizmet veren kliniklere, kayıtlı nüfus başvuruyor. Mevcut durumda bir hekimin üzerine kayıtlı nüfus yaklaşık 4 bin kişi ve bir hekim günde 30-40 hastayla temas ediyor. Ancak Ocak 2015’te getirilen yeni düzenlemeyle vatandaşlar, hizmet almak istedikleri genel pratisyenlik kliniğini yaşadıkları bölgeden bağımsız olarak seçebiliyorlar. Bu düzenlemeye bağlı olarak, klinikler arasındaki rekabetin artması ve kliniklerin kayıtlı nüfus ve gelir düzeylerinde farklılaşmalar görülmesi bekleniyor.
 
Kliniklerde görev yapan hekimler, kendi istekleri doğrultusunda haftada birkaç kez yarım gün bir hastanede, genellikle acil servislerde çalışabiliyor. Bu çalışma sistemi, hekimlerin eğitim ve yeni uygulamalardan uzak kalmamasını ve ek gelir elde etmesini sağlıyor. Bir genel pratisyenlik kliniğinin kadrosu genellikle 4-5 hekimden; danışma, evrak görevlilerinden, hemşire, ebe ve sekreterden oluşuyor.
 
Klinikler hastanelerle koordineli çalışıyor. Genel pratisyen hekim tarafından istenmiş tetkik sonuçları, hastaneden kliniğe ulaştırılıyor ve hekim bu sonuçları baz alarak tanı koyduktan sonra tedaviyi başlatıyor. Bazı gelişmiş hastanelerin kendi bölgelerindeki klinikleri de kapsayan bilgisayar ağları bulunuyor. Bu hastanelerde yapılan tetkiklere ait sonuçlar ilgili klinik hekiminin ekranına düşüyor. 
 
Genel pratisyen hekimlerin gelirleri
Genel pratisyen hekimlerin gelirleri, görev yaptıkları kliniğin çalışma prensiplerine, sunulan hizmetlere ve kayıtlı nüfus sayısına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Klinik yöneten bir genel pratisyen hekimin yıllık geliri 55 bin ile 80 bin İngiliz Sterlini arasında değişiyor. Kliniğin hafta içi 20.00’ye kadar açık olması ve/veya cumartesi günleri de hizmet vermesi durumunda bu gelir artıyor.
 
Genel Pratisyenlik Kraliyet Koleji (Royal College Of General Practitioners) Birinci basamak sağlık hizmetlerini geliştirmek, ulusal sağlık sisteminin istenilen düzeye taşınmasına katkıda bulunmak, genel pratisyenlik kliniklerinin çalışma standartlarını oluşturmak, korumak, geliştirmek ve genel pratisyen hekimlerin eğitim düzeylerini artırmak amacıyla 1952 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren koleje üye olabilmek için gerekli sınavları başarıyla tamamlamak ön koşul. Sınavları başarıyla tamamlayan hekimler, statülerine göre değişen yıllık üyelik ücretleri ödeyerek üyeliklerini devam ettiriyorlar.
 
İngiltere dışında aile hekimi olarak görev yapan farklı milletlerden hekimlerin de gerekli sınavları başarıyla tamamlamaları durumunda koleje üye olmaları mümkün oluyor. 
 
İngiltere’de genel pratisyenliğin geleceği
Günümüzde, ulusal sağlık sisteminde yapılacak her türlü reform için genel pratisyen hekimler odak grup olarak değerlendiriliyor. Genel pratisyen hekimler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin belirli standartlara ulaşmaması durumunda ulusal sağlık sisteminin istenilen düzeye taşınamayacağı açıkça kabul ediliyor. 
 
Genel pratisyenlik klinikleri arasında rekabet ortamının oluşmasıyla birlikte, genel pratisyen hekimlerin; yönetim becerileri, hasta ilişkileri, tıp ve teknoloji alanlarında görülen gelişmeler konusunda kendilerini geliştirmeleri bekleniyor. 
 
Oluşan rekabet ortamının bir sonucu olarak genel pratisyen hekimlerin becerilerine ve sundukları hizmetlere göre, gelir düzeylerindeki farklılaşmaların artacağı açıkça görülüyor.

 


Diğer Yazılar

Henüz yorum yazılmamış

Yorum yaz

Email adresiniz paylaşılmayacaktır

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>Yukarı Çık